ترجمه آیه شریفه:

 ای کسانیکه گمراه و تکذیب کننده اید هر آیینه از درخت زقوم خورندگانید پس پر کنید از این زقوم شکمها را.

تفسیر:

خوراک زقوم اختیاری نیست که تا دید تلخ است مثل دنیا آنرا رها کند، بقدری درد گرسنگی به او فشار می آورد که خودش به ناچار آنرا میخورد.در روایت دارد که نزد مالک جهنم می آیند و و از فشار گرسنگی شکایت میکنند.مالک جهنم آنها را به زقوم حواله میدهد.آنها نیز از فشار گرسنگی آنقدر میخورند که شکمهایشان پر میشود(فمالئون منها البطون).

ویژگی های زقوم:

در شکم به جوش می آید(کغلی الحمیم)مانند جوش آمدن آب جوش_و به همین سبب شدت حرارت بیشتر میشود.میخواستند از گرسنگی نجات یابند اندرونشان را گداختند.نزد مالک جهنم می آیند و از تشنگی شکایت میکنند.مالک آنها را به حمیم جهنم نشانه میدهد.

این چه عطشی است که حاضر است برای تحفیف آن از حمیمی که خود در اعلی درجه گرمی است بیاشامد!!!

سبحان الله...

این خبر ها سزاوار است گوشها را پر کرده و دلها را بلرزاند.تنها راه رهایی ایمانی است که در دل مان ثابت شده باشد.خداوند در قرآن مجید فرموده است(امنیت برای کسانی است که ایمانی داشته باشند و از هر شرکی پاک باشند.

منبع:کتاب سرای دیگر، آیت الله دستغیبارسال توسط میلاد

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

دانلود

دانلود